دیده شدن مدار زیبایی به دور ماه

در تاریخ ٨/١٠/١٣٨٨ در آسمان ایران صحنه ای جالب دیده شد که در آن مداری سفید رنگ به دور ماه پدید آمده بود.مدیریّت این وبلاگ نیز این صحنه را مشاهده کرد و اظلاعاتی در این خصوص به شما می دهد.

ساعت حدوداً ٩:۴٠ بود که با دوستان از جایی بر می گشتیم هنوز چند متری حرکت نکرده بودیم که ناگهان هواسم به آسمان پرت شد و ناگهان چشمم به مداری سفید رنگ که به دور ماه بوجود آمده بود افتاد دوستان را هم گفتم آنها نیز نگاه کردند و از این اتفاق شگفت انگیز شگفت زده و متعجب شدن.به خانه رسیدم وبا دقت به آسمان نگاه کردم .این مدار طوری بوجود آمده بود که مها درست در وسط قرار گرفته بود و نقش مرکز را داشت و بر روی مدار به تعداد سه ستاره که با چشم غیر مسلّح قابل دیدن بود، مشاهده می شد. ببخشید که نتونستم عکسی از این رویداد برای این مطلب بگذارم .این نوشته بر اساس اطلاعاتی از این مدار است که در استان گلستان در کشور ایران مشاهده شده.

منبع:www.danashairane.persianblog.ir

 مدیریت وبلاگ:

علی پسرکلو

/ 0 نظر / 6 بازدید