فلویور

فلوئور

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 

این مقاله به تمیزکاری نیاز دارد. لطفاً آن را تا جایی که ممکن است از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید. سپس این الگو را از بالای مقاله حذف کنید. محتویات این مقاله ممکن است غیرقابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده باشد.


اکسیژن - فلوئور - نئون 
F
Cl  
 
  Click for description
جدول کاملعمومینام, علامت اختصاری, شماره Fluorine, F, ۹گروه شیمیایی هالوژنهاگروه, تناوب, بلوک ۱۷ (VIIA), ۲ , pجرم حجمی, سختی ۱٫۶۹۶ kg/m۳ (۲۷۳ K), NAرنگ pale greenish-yellow gas
F,9-thumb.jpgخواص اتمیوزن اتمی ۱۸٫۹۹۸۴ amuشعاع اتمی (calc.) ۵۰ (۴۲) pmشعاع کووالانسی ۷۱ pmشعاع واندروالس ۱۴۷ pmساختار الکترونی ۱s۲ ۲s۲ ۲p۵-e به ازای هر سطح انرژی ۲, ۷درجه اکسایش (اکسید) -۱ (strong acid)ساختار بلوری cubicخواص فیزیکیحالت ماده Gas (nonmagnetic)نقطه ذوب ۵۳٫۵۳ K (-۳۶۳٫۳۲ °F)نقطه جوش ۸۵٫۰۳ K (-۳۰۶٫۶۲ °F)حجم مولی ۱۱٫۲۰ ×۱۰-۶m۳/molگرمای تبخیر ۳٫۲۶۹۸ kJ/molگرمای هم جوشی ۰٫۲۵۵۲ kJ/molفشار بخار no dataسرعت صوت no dataمتفرقهالکترونگاتیویته ۳٫۹۸ (Pauling scale)ظرفیت گرمایی ویژه ۸۲۴ J/(kg*K)رسانائی الکتریکی no dataرسانائی گرمایی ۰٫۰۲۷۹ W/(m*K)۱stپتانسیل یونش ۱۶۸۱٫۰ kJ/mol۲nd پتانسیل یونش ۳۳۷۴٫۲ kJ/mol۳rd پتانسیل یونش ۶۰۵۰٫۴ kJ/mol۴th پتانسیل یونش ۸۴۰۷٫۷ kJ/mol۵th پتانسیل یونش ۱۱۰۲۲٫۷ kJ/mol۶th پتانسیل یونش ۱۵۱۶۴٫۱ kJ/mol۷th پتانسیل یونش ۱۷۸۶۸ kJ/mol۸th پتانسیل یونش ۹۲۰۳۸٫۱ kJ/mol۹th پتانسیل یونش ۱۰۶۴۳۴٫۳ kJ/molپایدارترین ایزوتوپها ایزو وفور طبیعی نیمه عمر DM DE MeV DP۱۹F ۱۰۰٪ F is پایدار with ۱۰ نوترونواحدهای SI& STP استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.

فلوئور عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان F و عدد اتمی ۹ یافت می‌شود. این عنصرگازی یک ظرفیتی، هالوژن، به رنگ زرد کم رنگ و سمی می‌باشد وازتمامی عناصر، الکترونگاتیو تر و واکنش‌پذیر تر است. نوع خالص آن بسیار خطرناک و درصورت تماس با پوست، سوختگیهای شیمیائی شدید ایجاد می‌کند.

فهرست مندرجات

[نهفتن]

[ویرایش] ویژگیهای درخور نگرش

فلوئور خالص گاز زردرنگ و فرسایشگری است که عامل اکسید کننده‌ای قوی می‌باشد.این گازاز تمامی عناصر الکترونگاتیوتر و واکنش پذیرتر است و با بیشتر عناصر دیگر از جمله گازهای بی اثر، زنون و رادون تولید ترکیب ایجاد می‌کند. فلوئور حتی در تاریکی و شرایط سرد با هیدروژن بصورت انفجاری واکنش می‌کند.در فوران گاز فلوئور، شیشه، فلزات، آب ومواد دیگر بصورت شعله‌های درخشان می‌سوزند.این گاز همیشه بصورت ترکیب وجود داشته و چنین تمایلی را با سایر عناصر مخصوصاً سیلیسیوم دارد که نه می‌توان آن را در ظروف شیشه‌ای تهیه و نه در آنها نگهداری کرد . فلوئور در محلولهای آبی عموماً به شکل یون فلورید F- دیده می‌شود.حالتهای دیگر آن کمپلکسهای فلوئور، مانند -[FeF۴] یا +H۲F هستند. فلورایدها ترکیباتی هستند که در آنها فلوئور با بعضی از بقایای مثبت بار شده، ترکیب می‌شود و اغلب آنها یوندار می‌باشند.

 کاربردها

فلوئور در تولید پلاستیکهای کم اصطکاک از قبیل تفلون و نیز در هالونها مانند فریون کاربرد دارد.سایر کاربردهای آن عبارت‌اند از:

/ 0 نظر / 7 بازدید