کلیاتی در باره گوگرد

کلیاتی در باره گوگرد

گوگرد

کانی گوگرد با ترکیب شیمیایی که در طبیعت به صورت توده ای، کلیه ای و استالاکتیتی مشاهده می شود رنگ گوگرد زرد و از نظر فراوانی دهمین عنصر کره زمین است.

 

 

منشأگوگرد

منشأ اصلی گوگرد گازهای آتشفشانی خارج شده از دهانه آتشفشانها می باشد (گازه های فومرولی) گاز هیدروژن سولفوره H2S از گازهای اصلی موجود در ماگماست که از  اکسیداسیون ناقص آن گوگرد به دست می آید . از اکسیداسیون کانیهای سولفیدی نیز گوگرد تولید می شود. گوگرد همچنین از تأثیر باکتریهای گوگردساز بر روی سولفاتها به دست می آید.

در بخش فوقانی گنبدهای نمکی و همراه با سنگهای رسوبی تبخیری مثل گچ نیز مقادیری گوگرد یافت می شود . گوگرد در این ذخایر از طریق تبدیل بیوژنیک  ژیپس به دست می آید . همراه با کانسارهای سولفید توده ای و آهن رسوبی نیز مقادیر متنابهی گوگرد وجود دارد . در حدود نیمی از گوگرد دنیا به صورت طبیعی به دست می آید و بقیه یا از تلخیص کانیهای سولفیدی مثل پیریت، مارکازیت و پیروتیت (25 درصد) و یا طی فرآیند پالایش نفت و گاز در پالایشگاهها (25 درصد) حاصل می شود .

همان گونه که در بالا اشاره شد یکی از منابع مهم تأمین گوگرد، گنبدهای نمکی می باشد. در این گنبدها از بالا به پایین(عمق) به ترتیب آهکهای بدون گوگرد، زون گوگرددار، زون انیدریت و زون هالیت قرار دارد. گنبدهای نمکی در استانهای هرمزگان، فارس، قم، سمنان و آذربایجان شرقی گسترده هستند . استخراج گوگرد از گنبدهای نمکی با تزر یق آب داغ به بخش گوگرددار و خارج نمودن آن به صورت مایع از طریق چاهها صورت می گیرد . به این روش استخراجی روش فراش گفته می شود.

 

تصویر را در اندازه واقعی ببینید

 

مصارفگوگرد

بیش از 85 درصد گوگرد تولید شده در دنیا جهت تولید اسید سولفوریک استفاده می شود و حدود نصف اسید سولفوریک تولیدی نیز برای تهیه کودهای شیمیایی مصرف می گردد . بقیه اسید سولفوریک تولیدی در صنایع نفت، کاغذسازی، پلاستیک، تولید فرآورده های شیمیایی و استحصال فلزات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .

همچنین به منظور بهبود کیفیت خاک، خشک نمودن میوه های مثل زردآلو و انگور، تولید حشره کشها، چسب مصنوعی، پاک کننده ها، ضد یخ، صنایع دارویی، جوهر نوشتن، ابریشم مصنوعی، فیلمهای عکاسی، مواد منفجره، صابون سازی، باطری سازی، صنایع چرم و فیلم عکاسی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تولیدگوگرددردنیا

لهستان با تولید 5 میلیون تن و امریکا با تولید 2/3 میلیون تن گوگرد در سال به روش فراش از تولید کنندگان اصلی گ وگرد در دنیا هستند . کشورهای مکزیک، کانادا، اسپانیا و جمهوریهای شوروی سابق در رده های بعدی تولید گوگرد به روش فراش قرار دارند .در شکل زیر مقدار تولید گوگرد در سالهای بین 1950 تا 1980 در کشورهای غرب (اروپای غربی و امریکا) نشان داده شده است . کشورهای تولیدکنند ه نفت نیز مقادیر عظیمی گوگرد در پالایشگاههای نفت و گاز خویش تولید می کنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید