سیاه چاله

سیاه چاله چیست؟

سیاه چاله ، منطقه ای از فضا است که نیروی جاذبه بسیار پرقدرتی دارد که هیچ چیز(حتی نور)قادر به عبور از میدان جاذبه ی آن نیست.

کارل شوارتز شیلد منجّم آلمانی در سال 1907 .م  وجود سیاه چاله ها ر ادر فضا پیش بینی و بطور تئوری اثبات کرد سیاه چاله ها وقتی بوجود می آیند که ستارگان غول آسا به مرحله مرگ می رسند.

سیاه چاله کوچکترین و چگالترین شیئ موجود در دنیا است و میتواند اشعه ی X   منتشر کند. وقتی سیاه چاله ای نزدیک ستاره ی دیگری باشد ، نیروی گرانش بسیار زیاد آن موجب مکیدن ذرّات یا گاز از آن ستاره می شود. این مواد به درون بخشی گازی شکل و چرخنده موسوم به صفحه ی شتاب کشیده می شوند.گاز این صفحه میلیون ها درجه  سانتی گراد گرم می شود و پرتو X پراکنده می شود.

 

 

منبع  :                                       http://scholarship.persianblog.ir/

25/04/1389

/ 0 نظر / 11 بازدید