ستارگان مرده

ستارگان مرده:

به نظر میرسد نیروی گرانش ستاره مرده ، همه مواد باقی مانده پس از انفجار ستاره سنگین و بزرگ در پایان دوره فعّالیّت خود را که منجر به ایجاد سیاه چاله می شود به سمت داخل ستاره مرده می کشاند و آن را در هم می فشرد  تا کوچکتر و متراکم تر شود.به طوری که حجم سیاه چاله حاصل ازآن ، از اندازه یک نقطه بیشتر نیست و لی در همین حجم ، ماده کافی برای ساخته شدن یک کوه وجود دارد.سیاه چاله ها قابل دیدن نیستند و فقط از تأثیر آن ها بر چیزهای نزدیک خود می توان به وجود آنها پی برد.

 

منبع :                http://scholarship.persianblog.ir/ 

/ 0 نظر / 10 بازدید