تگرگ

تگرگ

  یک تگرگ درشت، با قطری در حدود ۶ سانتیمتر.

تَگَرگ گونه‌ای بارش است.

تگرگ قطره‌های یخ‌بسته باران است که از آسمان فرو می‌ریزد. تگرگ در اثر تغییرات ناگهانی هوا بر زمین فرو می‌ریزد و بیشتر در بهار موجب زیان سردرختی‌ها و دیگر محصول کشاورزی می‌گردد و در شمار آفات آسمانی است.[۱]

علت ایجاد تگرگ صعود سریع هوای نمناک به لایه‌های بالاتر و سردتر جو و انجماد ذرات بخار آب است. قطر تگرگ‌ها در حدود ۵ تا ۵۰ میلیمتر است و بیشتر از ابرهای کومولونیمبوس (کومه‌ای‌بارا[۲]) که اغلب با رعد و برق همراه باشد می‌بارد. تگرگ از یک هستهٔ مرکزی سفیدرنگ تشکیل شده که رشته‌های سفید زیادی دور آن را فراگرفته. این رشته‌ها نیز با پوستهٔ نازکی از یخ احاطه شده‌اند.[۳]

 نام‌های دیگر

ژاله، یخچه، سنگک، سنگچه، شخکاشه، شهنگانه، قِقِط.

دانه‌های تگرگ ریز را سرماریزه می‌گویند.[۴]

 منابع

  1. لغتنامهٔ دهخدا،‌سرواژهٔ تگرگ، به نقل از منابع قدیمی‌تر
  2. برابرنهادهٔ فرهنگستان زبان فارسی.[۱]
  3. جعفری، عباس، فرهنگ بزرگ گیتاشناسی (اصطلاحات جغرافیائی). تهران: انتشارات گیتاشناسی، چاپ اول، خرداد ۱۳۶۶.
  4. فرهنگ فارسی معین
/ 0 نظر / 7 بازدید