رویداد های مهم علم پزشکی

نخستین انتقال خون انسان-سال ١٩۵٠.

اولین درمان دیابت (مرض قند)با انسولین به وسیله فردریک بنتینگ و چارلز بست در سال ١٩٢٢ انجام شد.

کشف پسیلین به وسیله الکساندر فلمینگ در سال ١٩٢٨ .

راه اندازی نخستین دستگاه کلیه مصنوعی یا دلیز در سال ١٩۴٣.

تهیه واکسن فلج اطفال توسط یوناس سالک در سال ١٩۵۵.

نخستین عمل پیوند قلب بوسیله دکتر بارنارد در کیپ تاون آفریقای جنوبی در سال١٩۶٧.

.ریشه کنی آبله با استفاده از واکسیناسیوم سراسری در جهان در سال ١٩٧٩.

تشخیص اولین بیماری ایدز در سال ١٩٨١.

/ 0 نظر / 2 بازدید